Raytheon Veterans Jobs

Job Information

Raytheon Technologies Senior Supervisor in Krosno, Poland

Date Posted:

2021-10-12-07:00

Country:

Poland

Location:

Żwirki i Wigury 6a, Krosno 38-400, Poland

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

• Odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych i

zachowanie zgodności z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości oraz

obowiązującymi w firmie zasadami,• Odpowiedzialność za zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz

osiągnięcie jak najwyższej efektywności gospodarowania powierzonymi

zasobami ludzkimi i technicznymi,• Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadań zasobów ludzkich oraz

odpowiedzialność za rozwój podległych pracowników miedzy innymi

poprzez dokonywanie okresowej oceny, szkolenia i nadzór nad planami

rozwoju,• Odpowiedzialność za stan powierzonych środków technicznych

i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych

oraz ich efektywne, spełniające wyznaczone cele wykorzystanie,• Odpowiedzialność za nadzór nad realizacją planów produkcyjnych

oraz koordynację działań z innymi komórkami organizacyjnymi

celem zapewnienia wymaganej, jakości wyrobów

i terminowości dostaw na czas• Kontrola i analiza realizacji zadań produkcyjnych,• Prowadzenie działań w celu ustaleniu przyczyn powstałych niezgodności,

oraz wdrażania akcji korekcyjnych

WYMAGANIA:

• Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: metalurgia,

obróbka cieplna, materiaznawstwo • Min. 4 lata doświadczenia w dozorze produkcji• Dobra znajomość przebiegu nadzorowanych procesów,• Dobra znajomość zasad planowania i realizacji produkcji i zakupów,• Wiedza na temat dokumentacji technicznej i wymagań jakościowych• Dobra znajomość przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy, ochrony środowiska• Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi• Znajomość języka angielskiego (mile widziana)• Znajomość procesów umacniania powierzchiowego i HVOF (mile widziane)

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link (http://www.rtx.com/privacy/Job-Applicant-Privacy-Notice) to read the Policy and Terms

DirectEmployers