Raytheon Veterans Jobs

Job Information

Raytheon Technologies Senior Supervisor in Krosno, Poland

Date Posted:

2021-11-04-07:00

Country:

Poland

Location:

Żwirki i Wigury 6a, Krosno 38-400, Poland

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych i zachowanie zgodności z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi w firmie zasadami,

 • Odpowiedzialność za zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz osiągnięcie jak najwyższej efektywności gospodarowania powierzonymi zasobami ludzkimi i technicznymi,

 • Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadań zasobów ludzkich oraz odpowiedzialność za rozwój podległych pracowników miedzy innymi poprzez dokonywanie okresowej oceny, szkolenia i nadzór nad planami rozwoju,

 • Odpowiedzialność za stan powierzonych środków technicznych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych oraz ich efektywne, spełniające wyznaczone cele wykorzystanie,

 • Odpowiedzialność za nadzór nad realizacją planów produkcyjnych oraz koordynację działań z innymi komórkami organizacyjnymi celem zapewnienia wymaganej, jakości wyrobów i terminowości dostaw na czas

 • Kontrola i analiza realizacji zadań produkcyjnych,

 • Prowadzenie działań w celu ustaleniu przyczyn powstałych niezgodności, oraz wdrażania akcji korekcyjnych

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek mechanika i budowa maszyn

 • Min. 4 lata doświadczenia w dozorze produkcji

 • Doświadczenie związane z zarządzaniem montażem w przemyśle maszynowym, automotive (mile widziane)

 • Dobra znajomość przebiegu nadzorowanych procesów,

 • Dobra znajomość zasad planowania i realizacji produkcji i zakupów,

 • Wiedza na temat dokumentacji technicznej i wymagań jakościowych

 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska

 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

  Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link (http://www.rtx.com/privacy/Job-Applicant-Privacy-Notice) to read the Policy and Terms

DirectEmployers