Raytheon Veterans Jobs

Job Information

Raytheon Technologies Specjalista DS. Programowania OSN in Krosno, Poland

Date Posted:

2021-03-23-07:00

Country:

Poland

Location:

Żwirki i Wigury 6a, Krosno 38-400, Poland

Opis obowiązków:

  1. Stale przestrzega norm prawnych obowiązujących na danym stanowisku pracy,.2. Opracowuje zgodne z obowiązującymi wymaganiami i spełniające założenia biznesowe programy sterujące dla maszyn sterowanych numerycznie3. Wykonuje symulację kolizji i optymalizację opracowanych programów przed ich wykonaniem na maszynie używając dostępnego oprogramowania.4. Odpowiada za dobór narzędzi skrawających i parametrów obróbki właściwych do poprawnego wdrożenia opracowanych programów. 5. Sprawuje nadzór nad wdrażaniem opracowanych programów, zapewniających bezpieczeństwo pracy, jakość procesu oraz zgodność z ustalonymi harmonogramami i planowanymi kosztami.6. Uczestniczy w działaniach doskonalących: usprawnienia programów NC, dobór nowych narzędzi, działania continous improvement. 7. Uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych i targach branżowych w celu podniesienia i podtrzymania kwalifikacji . 9. Prowadzi jako sponsor proces wyboru i zakupu nowych maszyn CNC i wyposażenia ze strony technicznej dla wskazanych przez przełożonych projektów.

Wiedza techniczna:

• Bardzo dobra znajomość oprogramowania służącego do przygotowania, weryfikacji i obsługi programów dla maszyn OSN , używanych w firmie.(CATIA V5 – advanced machinig, Vericut, TDM)• Bardzo dobra wiedza w zakresie doboru narzędzi i parametrów obróbki• Bardzo dobra znajomość modelowania w 3D• Dobra znajomość języka angielskiego • Dobra znajomość systemów jakości, obowiązujących w GAP• Dobra znajomość wymaganych norm i procedur oraz umiejętność zastosowania• Dobra znajomość technologii umożliwiająca współpracę i doradztwo podczas tworzenia technologii• Znajomość budowy maszyn służących do produkcji – w zakresie kinematyki i możliwych do uzyskania parametrów obróbki, oraz funkcji specyficznych dla używanych w GK maszyn koniecznych przy tworzeniu post-procesorów• Znajomość stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia

Znajomośc aplikacji, programów, systemów informatycznych:

CATIA V5: moduł AM2 - biegle moduł MD2 - dobrzeCimpro APT - biegleVericut - biegleTDM - dobrze

Znajomość języków obcych: angielski na poziomie średniozaawansowanym (wystarczający do uczestnictwa w telekonferencjach i uzgadniania szczegółów technicznych omawianych projektów)

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link (http://www.rtx.com/privacy/Job-Applicant-Privacy-Notice) to read the Policy and Terms

DirectEmployers